- İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi ) Davaları

- Tapu İptal ve Tescil Davaları

- Müdahalenin Men’i (tecavüzün önlenmesi) Davaları

- Ecrimisil (İşgal tazminatı) Davaları

- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

- Şufa (Önalım) davası,

- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,

- Tapu kaydının düzeltilmesi davası,