-Alacağın tahsili amacıyla başlatılan ilamlı ya da ilamsız icra takipleri ,

-Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili,

-icra takiplerine bağlı dava süreçlerinin yürütülmesi