-İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı,

-İşe iade davası,

-Yurtdışı ve yurtiçi hizmet tespiti,

-İş kazaları sonrası destekten yoksun kalma tazminatı,

-İşçi-işveren arasındaki iş sözleşmelerinin hazırlanması,

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler,

-İşçi ve işveren vekili sıfatıyla işe iade, fazla çalışma yahut sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalar