- Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,

- İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası