- Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

- Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

- Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

- Mirasta tenkis davası,

- Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

- Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

- Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.