- Anonim, limited ve şahıs şirketlerine danışmanlık verilmesi,

- Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket),

- Şubelerin kuruluşu,

- Şirketlerin genel kurul işlemleri,

- Haksız rekabete ilişkin davalar,

- Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,

- Şirket aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi,

- Şirketlerin alım ve satımı,

- Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler,

- Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık,

- Ortaklık anlaşmaları,

- İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri,

- Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri